Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intesa Sanpaolo S.p.A. jest bankiem podlegającym nadzorowi Bank of Italy. Główna siedziba banku mieści się na w Turynie na Piazza San Carlo 156 – 10121, z dodatkową siedzibą w Mediolanie, przy Via Monte di Pieta, 8 – 20121.
Intesa Sanpaolo jest obecna w Polsce od 1997 roku, tj. od otwarcia przedstawicielstwa instytucji kredytowej. W marcu 2013 r., Przedstawicielstwo zostało przekształcone w oddział instytucji kredytowej.

Intesa Sanpaolo S.p.A. prowadzi w Polsce działalność bankową poprzez Intesa Sanpaolo S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 grudnia 2012 r. Oddział jest częścią sieci korporacyjnej Banku w Europie i współpracuje blisko z regionalną centralą Intesa Sanpaolo w Londynie, innymi międzynarodowymi podmiotami oraz włoskimi bankami Grupy Intesa Sanpaolo. Oddział obsługuje w Warszawie polskich, włoskich i międzynarodowych klientów, dostarczając rozwiązań dopasowanych do ich krótko i średnio terminowych potrzeb finansowych.

Wizja
Naszą wizją jest wykorzystanie całego naszego doświadczenia i kapitału ludzkiego w celu świadczenia jak najlepszych usług dopasowanych do potrzeb naszych klientów, a także do podtrzymywania ciągłej jakości tych usług we wszystkich segmentach naszej działalności biznesowej, co przekłada się na korzyści dla naszych klientów oraz akcjonariuszy Grupy Intesa Sanpaolo

Misja
Naszą misją jest zapewnienie skutecznego i etycznego wykorzystania naszych zasobów materialnych i ludzkich poprzez rozszerzanie i polepszanie naszej oferty, finansowania i jakości naszych usług w celu osiągnięcia najwyższego poziomu satysfakcji naszego klienta i budowania wizerunku solidnego i godnego zaufania partnera biznesowego.

Rozwiązania i usługi
Oddział oferuje szeroki zakres świadczonych usług w tym: bankowość korporacyjną, finansowanie eksportu, strukturyzowane finansowanie handlu, zarządzanie lokalnymi i międzynarodowymi przepływami pieniężnymi, optymalizację płatności oraz produkty skarbowe w celu zarządzania ryzykiem płynności, stóp procentowych i kursów walut. Bliska współpraca z Banca IMI, czyli bankiem inwestycyjnym wchodzącym w skład Grupy Intesa Sanpaolo, gwarantuje jednocześnie innowacyjne i specjalistyczne rozwiązania w zakresie finansowania strukturalnego projektów, w tym również projektów infrastrukturalnych.
Nasz zespół posługuje się kilkoma językami wspierając włoskie firmy oraz ich polskie przedstawicielstwa. Dysponujemy odpowiednimi zasobami w Polsce jak również możliwościami biznesowymi w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Azji.

 

Polecane

post3

Build Up The Knowledge with Accademia CCIIP

Włoska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poslce ma przyjemność przedstawić Państwu Accademię CCIIP, nowy projekt w ramach Centrum Badawczego, którego celem jest wymiana wiedzy biznesowej przydatnej zarówno Członkom CCIIP jak...

więcej
post3

Komunikat Prasowy: International Automotive Business Meeting 2020 - Online Edition

20 października odbył się International Automotive Business Meeting, kluczowe wydarzenie z sektora motoryzacyjnego. Głownymi tematami IABM2020 były pojazdy autonomiczne i elektromobilność i po raz pierwszy wydarzenie odbyło się...

więcej
post3

INFORMACJA PRASOWA - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 R.

  Walne Zgromadzenie Członków Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, które odbyło się dzisiaj tj. 24 września 2020 r., powołało nowy Zarząd Izby, który będzie pełnić swoją funkcję do momentu zatwierdzenia...

więcej