blog_more

WYBORY DO ZARZĄDU WŁOSKIEJ IZBY HANDLOWO-PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE

 

Po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków, sprawozdania finansowego za rok 2019, dobiega końca trzyletni mandat aktualnego Zarządu Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, dlatego też po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zostaną przeprowadzone  wybory w celu powołania nowego Zarządu Włoskiej Izby na lata 2020-2023.

Biorąc pod uwagę, że w związku z sytuacją nadzwyczajną spowodowaną wirusem COVID-19 obecne regulacje prawne  w Polsce przedłużają termin zwołania Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 do dnia 30 września 2020.

Biorąc pod uwagę obowiązujące środki bezpieczeństwa, które  zabraniają między innymi  osobistego  uczestnictwa osób fizycznych w spotkaniach organów spółki ( posiedzeń zarządu, organów nadzorczych oraz  innych organów spółek) i duże prawdopodobieństwo tego, że będą one obowiązywały co najmniej do końca lipca.

Uznając za niezbędne umożliwienie wyrażenia prawa głosu przy fizycznym udziale Członków podczas Walnego Zgromadzenia.

Zarząd jednogłośnie postanowił przesunąć datę zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz wyborów nowego Zarządu, pierwotnie zaplanowane na 18 czerwca.


Walne Zgromadzenie Członków z fizycznym udziałem osób uprawnionych do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wybór nowego składu Zarządu, odbędzie się 24 września w Warszawie, w siedzibie Włoskiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 72.

Przypominamy również, co następuje:
1. 12 marca 2020 r. Powołano zgodnie z art. 24.1 Statutu Komisję Wyborczą
2. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: Joanna Von Boetticher (Przewodnicząca Komisji), Luigi Lai, Alfio Mancani
3. Art. 16.2 Statutu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie członków dn. 18/01/2017 przewiduje wybór Zarządu w dwóch różnych reprezentacjach:
•    Reprezentacji generalnej Członków zwyczajnych Izby
•    Reprezentacji lokalnej Członków zwyczajnych Izby
3.1 Reprezentacja generalna Członków zwyczajnych Izby
a.    Wybór Zarządu odbywa się poprzez głosowanie na listę. Każda lista powinna zawierać liczbę kandydatów odpowiadającą wytycznym art. 16.2 Statutu. Liczba ta zostanie wskazana w oficjalnym zwołaniu Zgromadzenia wyborczego. Dopuszcza się złożenie kandydatur rezerwowych wewnątrz listy
b.    Na każdej zaprezentowanej liście, przynajmniej 30% kandydatów nie powinno było pełnić funkcji członka zarządu kończącego kadencję
c.    Osoby składające poszczególne listy są zobowiązane do przesłania Izbie na 30 dni przed datą wyborów ich programu oraz kandydatów, pod rygorem niedopuszczenia listy do wyborów
3.2    Wybory reprezentacji lokalnej Członków zwyczajnych Izby
a.    Przedstawicielstwo lokalne ma prawo do wyboru jednego członka Zarządu jeżeli na 15 dni przed datą wyborów, jest przynajmniej 20 członków zrzeszonych w Izbie z danego terytorium i przestrzegających swoich zobowiązań wynikających z art. 15 pkt 15.8 Statutu
b.    Wybór przedstawiciela jednostki lokalnej odbywa się poprzez głosowanie na osobę.
c.    Kandydaci zobowiązani są do przesłania Izbie na 30 dni przed datą wyborów swojej kandydatury oraz programu pod rygorem niedopuszczenia kandydata do wyborów.

Prosimy Państwa o zapoznanie się ze Statutem i Regulaminem głosowania: https://www.cciip.pl/4_statut/

 

Polecane

post3

NIE PRZEGAP: Webinar “Road to IABM” #2 - "Poland and Silesia – the right location for business and foreign automotive investments"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugi webinar z cyklu “Road to IABM”.Webinar “Road to IABM” #2: Polska i Śląsk – najlepsza lokalizacja dla biznesu i zagranicznych inwestycji w sektorze...

więcej
post3

NAGRANIE WEBINARU "Factoring w czasach koronawirusa"

Publikujemy dla Państwa nagranie webinaru #7 pt.: "Faktoring w czasach koronawirusa" Data: 09.06.2020 Godzina: 11:00 Język: angielski Szczególne podziękowania dla naszych speaker'ów, którymi w tej edycji byli: Paweł...

więcej
post3

Webinar CCIIP: "Faktoring w dobie koronawirusa"

Włoska Izba rozpoczęła projekt webinarów sektorowych, podczas których omawiane są tematy ważne dla przedsiębiorców w dobie światowego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Celem projektu jest dostarczenie...

więcej