blog_more

Webinar CCIIP - Situazione della logistica in questi giorni – testimonial

 

La Camera di Commercio propone una serie dei webinar settoriali in cui Soci della CCIIP daranno le loro testimonianze di come cambiano le loro realtà aziendali nei tempi del coronavirus.

Abbiamo il piacere di invitarvi al primo webinar dal titolo: “Situazione della logistica in questi giorni – testimonial” che si terrà venerdì 20 marzo 2020 alle ore 11.
I testimonial daranno le aziende: Partners, Idepol Logistics, BCube, Arcese Polska.
Alleghiamo l’invito. Webinar si svolgerà in lingua italiana.

JOIN THE MEETING LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDZkMzlkMzktYjkwNS00ZjI0LWFhZWMtY2I2NzljMWMxYmMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b476a24e-a1b3-4ecf-baba-25364eb4ed58%22%2c%22Oid%22%3a%229373b036-aa39-4d86-9f84-3089ac3a7990%22%7d

 

Polecane

post3

NIE PRZEGAP: Webinar “Road to IABM” #2 - "Poland and Silesia – the right location for business and foreign automotive investments"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugi webinar z cyklu “Road to IABM”.Webinar “Road to IABM” #2: Polska i Śląsk – najlepsza lokalizacja dla biznesu i zagranicznych inwestycji w sektorze...

więcej
post3

NAGRANIE WEBINARU "Factoring w czasach koronawirusa"

Publikujemy dla Państwa nagranie webinaru #7 pt.: "Faktoring w czasach koronawirusa" Data: 09.06.2020 Godzina: 11:00 Język: angielski Szczególne podziękowania dla naszych speaker'ów, którymi w tej edycji byli: Paweł...

więcej
post3

Webinar CCIIP: "Faktoring w dobie koronawirusa"

Włoska Izba rozpoczęła projekt webinarów sektorowych, podczas których omawiane są tematy ważne dla przedsiębiorców w dobie światowego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Celem projektu jest dostarczenie...

więcej