blog_more

Koronawirus, spis niezbędnych działalności, które nadal będą funkcjonować na terenie Włoch, oraz ich kod ATECO: lista ostateczna

 

 

Oto działalności wraz z odpowiadającymi im kodami ATECO, które w poniedziałek mogą otworzyć zakłady i kontynuować produkcję. Lista została zawarta w dekrecie podpisanym dnia 22 marca przez premiera Giuseppe Contego. 

 

 

ATECO

 Opis działalności

1

UPRAWY ROLNE, CHÓW I PRODUKCJA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH

3

RYBACTWO I HODOWLA WODNA

5

WYDOBYWANIE WĘGLA

6

WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

9.1

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA WYDOBYCIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

10

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

11

PRODUKCJA NAPOJÓW

13.96

PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

13.94

PRODUKCJA SZNURKÓW, LIN, LIN STALOWYCH I SIECI

13.95

PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW Z  NICH WYKONANYCH (Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY)

14.12

PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ

16.24

PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH

17

PRODUKCJA PAPIERU

18

POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

19

WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

 

20

PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH

21

PRODUKCJA PODSTAWOWYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH

22.1

PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY

22.2

PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

23.19

PRODUKCJA SZKŁA DO LABORATORIÓW, DO CELÓW HIGIENICZNYCH, DO APTEK

26.6

PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO, ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO

27.1

PRODUKCJA SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

28.3

PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA

28.93

PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W  PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU (WŁĄCZAJĄC CZĘŚCI I AKCESORIA)

28.95

PRODUKCJA MASZYN DO PRODUKCJI PAPIERU I KARTONU(WŁĄCZAJĄC CZĘŚCI I AKCESORIA)

28.96

PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY (WŁĄCZAJĄC CZĘŚCI I AKCESORIA)

32.5

PRODUKCJA NARZĘDZI I WYROBÓW MEDYCZNYCH I DENTYSTYCZNYCH

32.99

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW I ODZIEŻY OCHRONNEJ

32.99

PRODUKCJA TRUMIEN

33

NAPRAWA, KONSERWACJA I  INSTALACJA MASZYN I URZĄDZEŃ

 

 

 

 

35

ZAOPATRZENIE W  ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I KLIMATYZACJĘ

36

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

37

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

38

DZIAŁANIE ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSKIWANIE SUROWCÓW

39

REKULTYWACJA I  INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

42

INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA

43.2

WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, HYDRAULICZNYCH, I INNE PRACE Z TYM ZWIĄZANE

45.2

KONSERWACJA I  NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

45.3

HANDEL CZĘŚCIAMI I AKCESORIAMI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

45.4

KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI

46.2

SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT

46.3

SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

46.46

SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

46.49

SPRZEDAŻ HURTOWA KSIĄŻEK, CZASOPISM I GAZET

46.61

SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ INNYCH AKCESORIÓW Z TYM ZWIĄZANYCH

 

 

46.69

SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH

46.69

SPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU DO UŻYTKU NAUKOWEGO

46.69

SPRZEDAŻ HURTOWA URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I ZAPOBIEGAJĄCYCH WYPADKOM

46.71

SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I SMARÓW DO POJAZDÓW, OLEJÓW DO OGRZEWANIA

49

TRANSPORT LĄDOWY I RUROCIĄGOWY

50

TRANSPORT MORSKI I WODNY

51

TRANSPORT LOTNICZY

52

MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

53

DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

55.1

HOTELE I PODOBNE OBIEKTY

J (od 58 do 63)

USŁUGI ZWIĄZANE Z INFORMACJĄ I  KOMUNIKACJĄ

K (od 64 do 66)

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

69

DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA I KSIĘGOWA

70

ZARZĄDZANIE FIRMAMI I DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

71

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

 

72

BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE

74

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

75

USŁUGI WETERYNARYJNE

 

80.1

PRYWATNA DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA

80.2

USŁUGI ZWIĄZANE Z SYSTEMAMI BEZPIECZEŃSTWA

81.2

USŁUGI ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM I DEZYNFEKCJĄ

82.2

DZIAŁALNOŚĆ CALL CENTER

82.92

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z  PAKOWANIEM NA ZLECENIE

82.99

DYSTRYBUCJA KSIĄŻEK, CZASOPISM I GAZET

84

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I  OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE

85

EDUKACJA

86

OPIEKA ZDROWOTNA

87

POMOC SPOŁECZNA ZWIĄZANA Z  ZAKWATEROWANIEM

88

POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

94

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

 

95.11

NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

95.12

NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO

95.12

NAPRAWA I KONSERWACJA INNEGO SPRZĘTU SŁUŻĄCEGO DO KOMUNIKACJI

95.22

NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

97

GOSPODARSTWO DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

 

 

 

 

Polecane

post3

NIE PRZEGAP: Webinar “Road to IABM” #2 - "Poland and Silesia – the right location for business and foreign automotive investments"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugi webinar z cyklu “Road to IABM”.Webinar “Road to IABM” #2: Polska i Śląsk – najlepsza lokalizacja dla biznesu i zagranicznych inwestycji w sektorze...

więcej
post3

NAGRANIE WEBINARU "Factoring w czasach koronawirusa"

Publikujemy dla Państwa nagranie webinaru #7 pt.: "Faktoring w czasach koronawirusa" Data: 09.06.2020 Godzina: 11:00 Język: angielski Szczególne podziękowania dla naszych speaker'ów, którymi w tej edycji byli: Paweł...

więcej
post3

Webinar CCIIP: "Faktoring w dobie koronawirusa"

Włoska Izba rozpoczęła projekt webinarów sektorowych, podczas których omawiane są tematy ważne dla przedsiębiorców w dobie światowego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Celem projektu jest dostarczenie...

więcej