blog_more

Webinar CCIIP - "Impatto del coronavirus sul mondo del lavoro"

 

La Camera di Commercio propone una serie dei webinar settoriali in cui Soci della CCIIP daranno le loro testimonianze di come cambiano le loro realtà aziendali ai tempi del coronavirus.

Abbiamo il piacere di invitarvi al terzo webinar dal titolo: ‘Impatto del coronavirus sul mondo del lavoro” che si terrà giovedì 2 aprile 2020 alle ore 11.
Testimonial : Consea, During, Guidi Consulting, Orienta.
Alleghiamo l’invito. Il webinar si svolgerà in lingua italiana.

JOIN THE MEETING LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTkwMzEzMTQtOTlmMy00YTYwLTg0OWEtNjQ1ZDE5M2FiODVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b476a24e-a1b3-4ecf-baba-25364eb4ed58%22%2c%22Oid%22%3a%229373b036-aa39-4d86-9f84-3089ac3a7990%22%7d

 

Polecane

post3

NIE PRZEGAP: Webinar “Road to IABM” #2 - "Poland and Silesia – the right location for business and foreign automotive investments"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugi webinar z cyklu “Road to IABM”.Webinar “Road to IABM” #2: Polska i Śląsk – najlepsza lokalizacja dla biznesu i zagranicznych inwestycji w sektorze...

więcej
post3

NAGRANIE WEBINARU "Factoring w czasach koronawirusa"

Publikujemy dla Państwa nagranie webinaru #7 pt.: "Faktoring w czasach koronawirusa" Data: 09.06.2020 Godzina: 11:00 Język: angielski Szczególne podziękowania dla naszych speaker'ów, którymi w tej edycji byli: Paweł...

więcej
post3

Webinar CCIIP: "Faktoring w dobie koronawirusa"

Włoska Izba rozpoczęła projekt webinarów sektorowych, podczas których omawiane są tematy ważne dla przedsiębiorców w dobie światowego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Celem projektu jest dostarczenie...

więcej