blog_more

Webinar CCIIP: „Wsparcie dla płynności firm – propozycje Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw”

 

Włoska Izba rozpoczęła projekt webinarów sektorowych, podczas których omawiane są tematy ważne dla przedsiębiorców w dobie światowego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Celem projektu jest dostarczenie specjalistycznych informacji, które przekazywać będą wybrani Członkowie Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce oraz inni goście. 

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na webinar pod tytułem: „Wsparcie dla płynności firm – propozycje Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw”, który odbędzie się we wtorek 28 kwietnia 2020 o godz.11.

Organizacja webinarium jest możliwa dzięki merytorycznemu wsparciu Centrum Badawczego CCIIP.  

Załączamy zaproszenie. Webinar odbędzie się w jęz. włoskim.

JOIN THE MEETING LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhkZWI2ZTYtZjQ1My00OTkwLTkxNTctZjA5MDU4ODJkODg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b476a24e-a1b3-4ecf-baba-25364eb4ed58%22%2c%22Oid%22%3a%229373b036-aa39-4d86-9f84-3089ac3a7990%22%7d

 

Polecane

post3

Nagranie webinaru “Road to IABM” #1 “The new normal in Automotive”

Publikujemy dla Państwa nagranie webinaru z serii Road to IABM #1 pt.: "The new normal in automotive" Data: 07.05.2020 Godzina: 13:00-15:00 Język: angielski Gorące podziękowania dla współprganizatorów: Katowickiej Specjalnej...

więcej
post3

Webinar “Road to IABM” #1 - "The new normal in automotive"

W imieniu Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing - organizatorów International Automotive Business Meeting (IABM), mamy...

więcej
post3

NAGRANIE WEBINARU "Wsparcie dla płynności firm – propozycje Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw"

Publikujemy dla Państwa nagranie webinaru #6 "Wsparcie dla płynności firm – propozycje Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw" Data: wtorek 28 kwietnia 2020Godz.: 11:00 – 12:00Język:...

więcej