blog_more

Webinar “Road to IABM” #1 - "The new normal in automotive"

 

W imieniu Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing - organizatorów International Automotive Business Meeting (IABM), mamy przyjemność zaprosić Państwa na pierwszy webinar z serii “Road to IABM”.

International Automotive Business Meeting (IABM) to kluczowe wydarzenie z sektora Automotive, którego celem jest pokazanie zmian w sektorze oraz ich wpływu na łańcuch dostaw. Mając to na uwadze, organizatorzy wydarzenia uznali, że niezbędne jest dostarczenie specjalistycznych i aktualnych informacji dla osób z branży Automotive, aby ci mogli stawiać czoła jednemu z najbardziej niszczących dla przemysłu wydarzeń naszych czasów - pandemii koronawirusa.

Webinar “Road to IABM” #1 “The new normal in Automotive
Data: 07.05.2020
Godz. 13:00-15:00
Język: angielski

JOIN THE MEETING LINK:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzNjMjE3ZjctMzY5NC00NDMyLWI3ZmMtMWQ4MDhjNmE0Mjdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b476a24e-a1b3-4ecf-baba-25364eb4ed58%22%2c%22Oid%22%3a%229373b036-aa39-4d86-9f84-3089ac3a7990%22%7d

Sytuacja w Europie jest krytyczna. W wielu państwach obywatele częściowo lub całkowicie pozostają w domach, a sprzedaż nowych samochodów w Europie Zachodniej spadła w marcu 2020 o 50%. Nie oczekuje się szybkiej poprawy tej sytuacji. Podczas webinaru chcielibyśmy podzielić się naszym doświadczeniem i porozmawiać z Państwem o przyszłości Automotive.
Załączamy zaproszenie z agendą spotkania.

 

Polecane

post3

NIE PRZEGAP: Webinar “Road to IABM” #2 - "Poland and Silesia – the right location for business and foreign automotive investments"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugi webinar z cyklu “Road to IABM”.Webinar “Road to IABM” #2: Polska i Śląsk – najlepsza lokalizacja dla biznesu i zagranicznych inwestycji w sektorze...

więcej
post3

NAGRANIE WEBINARU "Factoring w czasach koronawirusa"

Publikujemy dla Państwa nagranie webinaru #7 pt.: "Faktoring w czasach koronawirusa" Data: 09.06.2020 Godzina: 11:00 Język: angielski Szczególne podziękowania dla naszych speaker'ów, którymi w tej edycji byli: Paweł...

więcej
post3

Webinar CCIIP: "Faktoring w dobie koronawirusa"

Włoska Izba rozpoczęła projekt webinarów sektorowych, podczas których omawiane są tematy ważne dla przedsiębiorców w dobie światowego kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Celem projektu jest dostarczenie...

więcej