Analizy rynku/analizy sektorowe, badania rynku, badania statystyczne, analiza koniunktury polityczno-gospodarczej w celu dostarczenia (dzięki wykorzystaniu wiarygodnych źródeł) pierwszej rzetelnej oceny  niezbędnej do oceny konkretnych możliwości wprowadzenia produkcji włoskiej w Polsce i vice versa.

Dokumentacja informacyjna na temat przepisów (przepisy celne, podatkowe, ulgi podatkowe): dokumentacje informacyjne na temat głównych przepisów celnych i podatkowych oraz na temat konkretnych ulg dla przedsiębiorców.Informacje o targach i wydarzeniach: informacje o głównych imprezach targowych i wydarzeniach o zasięgu krajowym i międzynarodowym dotyczące określonego sektora. Usługa taka może być świadczona zarówno na zlecenie instytucji wystawienniczej zainteresowanej promocją imprezy, jak i dla firm zainteresowanych informacją o samym wydarzeniu.

Country presentation: na życzenie zlecającego, CCIIP organizuje seminaria informacyjne / “prezentację kraju”, przedstawiające przegląd systemu polskiego lub włoskiego (ramy makroekonomiczne, przepisy, ustawodawstwo podatkowe, bariery wejścia, możliwości biznesowe itp.) oprócz oczywiście wszelkich aspektów zleconych przez klienta. Tego typu zlecenia najczęściej pochodzą od instytucji bądź stowarzyszeń sektorowych zainteresowanych nowymi możliwościami inwestycji dla firm, które są przez nich reprezentowane. W zależności od ustaleń, country presentation mogą uwzględniać fizyczny udział jednego lub więcej przedstawicieli izby lub odbywać się w formie seminariów internetowych. 


 

Polecamy

post3

WEBINAR DLA RESTAURATORÓW I OPERATORÓW HO.RE.CA

  Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce zaprasza na bezpłatne seminarium internetowe/webinar/ dla restauratorów i operatorów Hor.Re.Ca. zatytułowane:   Ograniczenia w funkcjonowaniu lokali...

więcej
post3

Webinar CCIIP - "Sektor bankowy - Sektor bankowy – działania na rzecz wsparcia biznesu"

Włoska Izba proponuje Państwu serię sektorowych webinar’ów, podczas których członkowie CCIIP dadzą świadectwo tego, w jaki sposób zmienia się ich rzeczywistość biznesowa w czasach koronawirusa.Mamy przyjemność...

więcej
post3

Webinar CCIIP - "Sektor transportowy - Aktualna sytuacja w logistyce – testimonial"

Włoska Izba proponuje Państwu serię sektorowych webinar’ów, podczas których członkowie CCIIP dadzą świadectwo tego, w jaki sposób zmienia się ich rzeczywistość biznesowa w czasach koronawirusa.Mamy przyjemność...

więcej