Analizy rynku/analizy sektorowe, badania rynku, badania statystyczne, analiza koniunktury polityczno-gospodarczej w celu dostarczenia (dzięki wykorzystaniu wiarygodnych źródeł) pierwszej rzetelnej oceny  niezbędnej do oceny konkretnych możliwości wprowadzenia produkcji włoskiej w Polsce i vice versa.

Dokumentacja informacyjna na temat przepisów (przepisy celne, podatkowe, ulgi podatkowe): dokumentacje informacyjne na temat głównych przepisów celnych i podatkowych oraz na temat konkretnych ulg dla przedsiębiorców.Informacje o targach i wydarzeniach: informacje o głównych imprezach targowych i wydarzeniach o zasięgu krajowym i międzynarodowym dotyczące określonego sektora. Usługa taka może być świadczona zarówno na zlecenie instytucji wystawienniczej zainteresowanej promocją imprezy, jak i dla firm zainteresowanych informacją o samym wydarzeniu.

Country presentation: na życzenie zlecającego, CCIIP organizuje seminaria informacyjne / “prezentację kraju”, przedstawiające przegląd systemu polskiego lub włoskiego (ramy makroekonomiczne, przepisy, ustawodawstwo podatkowe, bariery wejścia, możliwości biznesowe itp.) oprócz oczywiście wszelkich aspektów zleconych przez klienta. Tego typu zlecenia najczęściej pochodzą od instytucji bądź stowarzyszeń sektorowych zainteresowanych nowymi możliwościami inwestycji dla firm, które są przez nich reprezentowane. W zależności od ustaleń, country presentation mogą uwzględniać fizyczny udział jednego lub więcej przedstawicieli izby lub odbywać się w formie seminariów internetowych. 


 

Polecamy

post3

Build Up The Knowledge with Accademia CCIIP

Włoska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poslce ma przyjemność przedstawić Państwu Accademię CCIIP, nowy projekt w ramach Centrum Badawczego, którego celem jest wymiana wiedzy biznesowej przydatnej zarówno Członkom CCIIP jak...

więcej
post3

Komunikat Prasowy: International Automotive Business Meeting 2020 - Online Edition

20 października odbył się International Automotive Business Meeting, kluczowe wydarzenie z sektora motoryzacyjnego. Głownymi tematami IABM2020 były pojazdy autonomiczne i elektromobilność i po raz pierwszy wydarzenie odbyło się...

więcej
post3

INFORMACJA PRASOWA - WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 R.

  Walne Zgromadzenie Członków Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, które odbyło się dzisiaj tj. 24 września 2020 r., powołało nowy Zarząd Izby, który będzie pełnić swoją funkcję do momentu zatwierdzenia...

więcej