Struktura

Struktury, które wchodzą w skład Międzynarodowego Centrum Mediacji

1. Rada Międzynarodowego Centrum Mediacji:

Składa się ze wszystkich członków każdej Izby Handlowej, którzy mogą wybierać swojego przedstawiciela. Rada jest wybierana co dwa lata. Jej głównym zadaniem jest kontrola nad wszystkimi działaniami Centrum Mediacji oraz nadzór nad najważniejszymi sprawami, które toczą się w Centrum, a także podejmowanie decyzji związanych z poszczególnymi przypadkami w imieniu Międzynarodowego Centrum Mediacji. Rada zajmuje się również zarządzaniem i administracją Centrum oraz organizacją sekretariatu. 

2. Rada Konsultacyjna Międzynarodowego Centrum Mediacji

W jej skład wchodzą: dr Ewelina Stobiecka, Aleksandra Ladachowska - koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, oraz sekretarz pierwszego Międzynarodowego Centrum Mediacji. Głównym zadaniem tej rady jest przyjmowanie nowych członków do Rady Centrum, biorąc pod uwagę cechy kandydatów pod kątem rozwoju międzynarodowego oraz promocji Centrum Mediacji. 

3. Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji

Wybierany na dwuletnią kadencję większością 2/3 głosów w Radzie. Może zostać wybrany ponownie w ten sam sposób. Wszystkie działania koordynatora wchodzą w zakres normalnych działań Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad tym, aby wszystkie procesy mediacji toczyły się i kończyły zgodnie z prawem i regułami ustanowionymi dla funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz z zachowaniem etycznych i moralnych zasad przez strony zaangażowane w proces. Koordynator ma za zadanie utrzymywać w Centrum odpowiednią liczbę mediatorów o właściwych kompetencjach, współpracować z nimi i nadzorować utrzymywanie przez Centrum wysokiego standardu. Powinien on również weryfikować listę mediatorów pracujących w Centrum Mediacji, brać udział i koordynować wszystkie aktywności, w które zaangażowane jest Centrum oraz współpracować z Sekretarzem Centrum w zakresie głównych tematów jakie są poruszane. Ma za zadanie zatwierdzać dokumenty i wnioski właściwe dla toczących się procesów mediacji, nadzorować publikowanie treści na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz nadzorować sprawy dotyczące Centrum, kontaktując się z Radą, a także przedstawić Radę swojemu następcy. 

4. Sekretarz Międzynarodowego Centrum Mediacji

Zajmuje się sprawami związanymi z zarządem administracyjnym działaniami Międzynarodowego Centrum Mediacji poprzez organizację wszystkich czynności biurowych związanych z ustalonym kalendarzem mediacji. Nadzoruje również działalność biura zajmującą się kontaktami z Centrum oraz archiwizacją dokumentów. Zajmuje się także techniczną organizacją przestrzeni oraz biur, w których są prowadzone mediacje. Sekretarz zajmuje się także uaktualnianiem stron internetowych Centrum Mediacji oraz archiwizuje statystyki dotyczące działalności Centrum. 


 

Polecamy

post3

Nagranie webinaru “Road to IABM” #1 “The new normal in Automotive”

Publikujemy dla Państwa nagranie webinaru z serii Road to IABM #1 pt.: "The new normal in automotive" Data: 07.05.2020 Godzina: 13:00-15:00 Język: angielski Gorące podziękowania dla współprganizatorów: Katowickiej Specjalnej...

więcej
post3

Webinar “Road to IABM” #1 - "The new normal in automotive"

W imieniu Włoskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Polsce, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing - organizatorów International Automotive Business Meeting (IABM), mamy...

więcej
post3

NAGRANIE WEBINARU "Wsparcie dla płynności firm – propozycje Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw"

Publikujemy dla Państwa nagranie webinaru #6 "Wsparcie dla płynności firm – propozycje Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw" Data: wtorek 28 kwietnia 2020Godz.: 11:00 – 12:00Język:...

więcej