Struktura

Struktury, które wchodzą w skład Międzynarodowego Centrum Mediacji

1. Rada Międzynarodowego Centrum Mediacji:

Składa się ze wszystkich członków każdej Izby Handlowej, którzy mogą wybierać swojego przedstawiciela. Rada jest wybierana co dwa lata. Jej głównym zadaniem jest kontrola nad wszystkimi działaniami Centrum Mediacji oraz nadzór nad najważniejszymi sprawami, które toczą się w Centrum, a także podejmowanie decyzji związanych z poszczególnymi przypadkami w imieniu Międzynarodowego Centrum Mediacji. Rada zajmuje się również zarządzaniem i administracją Centrum oraz organizacją sekretariatu. 

2. Rada Konsultacyjna Międzynarodowego Centrum Mediacji

W jej skład wchodzą: dr Ewelina Stobiecka, Aleksandra Ladachowska - koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, oraz sekretarz pierwszego Międzynarodowego Centrum Mediacji. Głównym zadaniem tej rady jest przyjmowanie nowych członków do Rady Centrum, biorąc pod uwagę cechy kandydatów pod kątem rozwoju międzynarodowego oraz promocji Centrum Mediacji. 

3. Koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji

Wybierany na dwuletnią kadencję większością 2/3 głosów w Radzie. Może zostać wybrany ponownie w ten sam sposób. Wszystkie działania koordynatora wchodzą w zakres normalnych działań Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad tym, aby wszystkie procesy mediacji toczyły się i kończyły zgodnie z prawem i regułami ustanowionymi dla funkcjonowania Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz z zachowaniem etycznych i moralnych zasad przez strony zaangażowane w proces. Koordynator ma za zadanie utrzymywać w Centrum odpowiednią liczbę mediatorów o właściwych kompetencjach, współpracować z nimi i nadzorować utrzymywanie przez Centrum wysokiego standardu. Powinien on również weryfikować listę mediatorów pracujących w Centrum Mediacji, brać udział i koordynować wszystkie aktywności, w które zaangażowane jest Centrum oraz współpracować z Sekretarzem Centrum w zakresie głównych tematów jakie są poruszane. Ma za zadanie zatwierdzać dokumenty i wnioski właściwe dla toczących się procesów mediacji, nadzorować publikowanie treści na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz nadzorować sprawy dotyczące Centrum, kontaktując się z Radą, a także przedstawić Radę swojemu następcy. 

4. Sekretarz Międzynarodowego Centrum Mediacji

Zajmuje się sprawami związanymi z zarządem administracyjnym działaniami Międzynarodowego Centrum Mediacji poprzez organizację wszystkich czynności biurowych związanych z ustalonym kalendarzem mediacji. Nadzoruje również działalność biura zajmującą się kontaktami z Centrum oraz archiwizacją dokumentów. Zajmuje się także techniczną organizacją przestrzeni oraz biur, w których są prowadzone mediacje. Sekretarz zajmuje się także uaktualnianiem stron internetowych Centrum Mediacji oraz archiwizuje statystyki dotyczące działalności Centrum. 


 

Polecamy

post3

FREE WEBINAR - Road to e-mobility from the „Polish Fiat” to sustainable transport – where is Poland on the European e-mobility map?

Kontynuujemy serię webinariów poświęconych sektorowi automotive, którą zwieńczy główne wydarzenie: edycja on line“International Automotive Business Meeting”, na którą zapraszamy już 20 października. Tym razem...

więcej
post3

NIE PRZEGAP: Webinar “Road to IABM” #2 - "Poland and Silesia – the right location for business and foreign automotive investments"

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na drugi webinar z cyklu “Road to IABM”.Webinar “Road to IABM” #2: Polska i Śląsk – najlepsza lokalizacja dla biznesu i zagranicznych inwestycji w sektorze...

więcej
post3

NAGRANIE WEBINARU "Factoring w czasach koronawirusa"

Publikujemy dla Państwa nagranie webinaru #7 pt.: "Faktoring w czasach koronawirusa" Data: 09.06.2020 Godzina: 11:00 Język: angielski Szczególne podziękowania dla naszych speaker'ów, którymi w tej edycji byli: Paweł...

więcej